Začněme tím, že si ujasníme, co je vlastně smyslem marketingu. Podle nás je to vytvoření zisku.

Proto se podle nás musí každá marketingová agentura snažit zejména přivést klientovi zisk. Přimět jeho telefon aby zvonil.

Zisk je současně smyslem existence klientovy firmy, Tedy v původním smyslu. Jistě, generování zisku je základním smyslem existence podniku, alespoň tak se to učí na ekonomických fakultách. Další důvody se přidávají – pomáhat potřebným, „make impact“, konat dobro. To je samozřejmě chvályhodné, ale z hlediska čistě materiálního musíme dát generování zisku na první místo.

Pokud je tedy základním smyslem existence podniku generování zisku, pak aktivity směřující k tomuto cíli by měly být základními akivitami v takovém podniku. A protože marketing jsme si definovali jako aktivity, směřující ke zvýšení profitu podniku, musíme jej zařadit mezi nejdůležitější činnosti, jakými se jako majitel podniku vůbec máte zabývat.

Přednáška prof. Starého o základních principech podnikání

Napsat komentář