Se zkratkou SEO se často setkáváme v rámci internetového marketingu, přestože mnohdy hned nevíme, o co se jedná. Účelem tohoto článku je si SEO představit, říci o co se jedná a jak funguje.  Tak tedy, SEO je v první řadě zkratkou tří anglických slov, a to Search Engine Optimization, kterou v českém ekvivalentu chápeme jako optimalizaci pro internetové vyhledávače.

K čemu je SEO dobré?

V podstatě můžeme říct, že návštěvnost každé webové stránky je zcela závislá na tom, jak snadné (nebo naopak těžké) je ji dohledat. K tomu slouží právě techniky SEO, s tím, že při jejich správném a vhodném použití, mohou zvýšit návštěvnost internetové stránky a tím pádem i zisky. Zaměřuje se při tom na takové zákazníky, kteří jsou těmi nejvíce relevantními pro nákup ve vašem eshopu či využití služeb, které nabízíte. Žádoucí tedy je, aby se vaše stránky zobrazovaly na předních pozicích a byly ideálně tou první volbou, kam uživatelé neboli zákazníci zamíří, pakliže budou poptávat zboží či službu podobného nebo stejného typu, jako nabízíte vy.

Jak SEO funguje?

Internetové vyhledávače jako třeba slavný Google nebo český Seznam do své databáze automaticky zařazují nově vybudované webové stránky, kterým posléze určují pozice, na kterých se následně zobrazují jakožto odpověď na dotaz, který uživatel zadal do vyhledávání. Pakliže se ptáte, podle čeho se automaty zmíněných vyhledávačů rozhodují, jaké umístění konkrétní stránce přiřknou, je to mnohdy otázka složitých algoritmů, do kterých běžný smrtelník nevidí, ale vesměs je alespoň zčásti možné toto pořadí ovlivnit vlastní zručností. To je pro nás v tento moment nejdůležitější. Pokud máte ale podnikání, se kterým to myslíte vážně, budete pravděpodobně potřebovat profesionály. Buď si najmete svého zaměstnance nebo rovnou celý SEO tým, nebo začtene spolupracovat s externími dodavateli. Na trhu je jich mnoho, namátkou pražská agentura Digital Flow SEO a další. Zavolejte jim a požádejte o konzultaci a uvidíte.

Co vše zahrnuje SEO? 

SEO v sobě zahrnuje několik důležitých aspektů, jejichž pomocí můžete své stránky dostat na přední pozice v rámci jednotlivých vyhledávačů. Stránky by pak měly být v první řadě unikátní a nějakým způsobem hodnotné. To znamená, že čím budou mít texty na nich vyšší informační hodnotu, tím lépe. Naopak, chybou je v takovém případě to, když se totožný článek objeví na více webech současně. Dalším důležitým faktorem je relevance, tedy to, že by obsah stránek měl odpovídat nejčastěji vyhledávaným dotazům, které uživatelé internetu hledají. K tomu slouží zejména vhodné využití klíčových slov. K tomu, abyste taková slova získali, může posloužit třeba služba Sklik, kterou provozuje Seznam.cz. Dodejme však, že klíčová slova nejsou univerzální a neustále se mění. Obvykle kvůli aktuálnímu dění, ale třeba i v rámci ročních období atp. Takových faktorů je nespočet. Nicméně faktorů, jenž do SEO zahrnujeme je mnohem více. Namátkou zmiňme ještě titulky, nadpisy nebo třeba prolinkování. V každém případě musí ze stránek čišet jejich aktuálnost a fakt, že je o ně neustále pečováno. Pro sledování různých SEO faktorů je vhodné využívat nástroje, jako jsou například Moz nebo Majestic.

Práce na SEO je dlouhodobého charakteru a buduje se postupně, avšak úsilí, které do ní vložíte, se vám zcela jistě dříve či později vrátí. Jak již bylo řečeno, kvalitní optimalizací můžete získat nové zákazníky, a to tak, že je při správném použití klíčových slov dovedete až k vám. Tím se dostanou snadněji k tomu, co je zajímá, a tím pádem je poté slušná šance, že se stanou vašimi zákazníky.

Napsat komentář